آلیاژی که به عنوان پوشش سطح یاتاقان استفاده می‌شود. ترکیب آلیاژ بابیت به یکی از دو صورت بابیت پایه قلع و بابیت پایه سرب می باشد.

ترکیب آلیاژ بابیت پایه سرب: Pb-74%, Sn-10%, Sb-15%, Others-1%

ترکیب آلیاژ بابیت پایه قلع: Sn-86%, Sb-7%, Cu-6%, Pb-1%,

مزایای بابیت:

1- خاصیت پیوند پذیری بالا، سازگاری و قابلیت فرونشاندن ذرات

2- قابلیت مقاومت به خوردگی بالا

محدودیت های بابیت:

استحکام خستگی و فشار پایین در دماهای بالاتر از 80 درجه سانتیگراد

کاربرد بابیت:

یاتاقان با متریال بابیت در شرایط کاری نرمال قابل استفاده می باشد.