بازرگانی

در واحد بازرگانی پانیر فعالیت های زیر صورت می پذیرد:

– دریافت و بررسی درخواست مشتریان (مناقصات، استعلامها و …)

– بررسی فنی و امکان سنجی ساخت درخواست های موجود و ارائه پیشنهاد فنی و مالی

– ایفای نقش نماینده مشتری در سازمان

شرکتهای تولید کننده تجهیزات:
 • توربو کمپرسور نفت
 • OTEC (توربین زیمنس)
 • OTCE (کمپرسور زیمنس)
 • شرکت ویرا تهران
 • شرکت کاوش صنعت طوس
 • شرکت آبران صنعت

 

گروه زیر مجموعه وزارت نیرو :
 • نیروگاه تبریز
 • نیروگاه منتظر قائم
 • نیروگاه شریعتی
 • نیروگاه شهید رجایی
گروه زیر مجموعه شرکت نفت :
 • شرکت پشتیبانی کالای نفت تهران
 • خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
 • شرکت پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران
 • شرکت پالایش نفت تهران
 • شرکت پالایش نفت شازند اراک
 • شرکت پالایش نفت بندر عباس
 • شرکت پالایش نفت شیراز
 • شرکت پالایش نفت اصفهان
 • شرکت نفت پاسارگاد
گروه زیر مجموعه شرکت پتروشیمی :
 • کالای پتروشیمی
 • اسپک
 • پتروشیمی رازی
 • پتروشیمی شازند اراک
 • پتروشیمی فن آوران
 • پتروشیمی آریاساسول
 • پتروشیمی جم
 • پتروشیمی اروند
 • پتروشیمی خوزستان
 • پتروشیمی پردیس
 • پتروشیمی مبین
 • پتروشیمی مارون
 • پتروشیمی بسپاران
 • پتروشیمی شهید تندگویان
بررسی بازار و عضویت در وندور لیست مشتریان) از قبیل :
 • NISOC
 • عضو وندور لیست وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه
 • عضو وندور لیست مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای زیرمجموعه
 • عضو وندور لیست شرکت پتروشیمی و شرکتهای زیر مجموعه
 • عضو وندور لیست صنایع ریلی
 • عضو وندور لیست وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه توانیر
 • عضو انجمن استصنا (سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)

تلفن : 9-65611756 021

فکس : 65611756 021

ایمیل : commercial@paanir.com