بوش و یاتاقانهای خاص

یاتاقان بوش ها عمدتا از نوع یاتاقان های مونو متال یا یاتاقان های تری متال می باشند و در تجهیزات خاص که عموماً پمپها و کمپرسورهای رفت و برگشتی هستند مورد استفاده قرار می گیرند.
یاتاقان های کفشکی (cross head shoe) جزء یاتاقان های خاص و از تولیدات شرکت پانیر می باشند.