کنترل کیفیت محصولات پانیر با انجام کنترل بر روی مواد اولیه از لحاظ جنس و ابعاد، آغاز و با نظارت بر پروسه تولید و نهایتاً کنترل محصولات نهایی و ارائه گزارش محصول پایان می پذیرد. این امر با استفاده از روش های کنترلی به روز شده مرحله ای، متناوب و کنترل آماری فرآیند انجام می پذیرد.
صلاحیت ابزار و تجهیزات کنترلی و تولیدی به صورت مستمر از طرف واحد کنترل کیفیت مورد بررسی و صحه گزاری قرار می گیرد تا از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل گردد.
تست های غیر مخرب ازجمله التراسونیک و مایعات نافذ به منظور کنترل چسبندگی آلیاژ یاتاقان به پوسته بر اساس استانداردهای روز این صنعت (استاندارد های ایزو 1-4386 و ایزو 3-4386)  بر روی صد در صد قطعات انجام می پذیرد. سوابق بازرگانی، مهندسی، تولیدی و کنترلی به منظور تضمین کیفیت محصول تولید شده تحت نظر سیستم تضمین کیفیت مراقبت می گردند، تا در صورت نیاز و تولید مجدد قطعات مورد استفاده قرار گیرند
کلیه مستندات و سوابق تحت نظارت سیستمهای استاندارد ایزو 2015-9001 و ایزو تی اس 2010-29001 می باشند.