کارخانه: تهران، جاده قدیم کرج، جاده شهریار (سعیدآباد)، خیابان آزادگان، خیابان سلمان زندی، پلاک 7، کد پستی: 41125-33596
   صندوق پستی: 191 - 33535 (تهران، سعید آباد، شهریار)
    تلفن: 62999926-021 - فکس: 65385019-021
    موبایل: (بازرگانی) 09129582335 - 09122501321 - 09125302860
   info@paanir.com | sales@paanir.com