سیل ها

مجموعه مکمل یاتاقان ها در محفظه یاتاقان با عنوان جداکننده روغن (oil deflector) ودر مجموعه توربین و کمپرسور تحت عنوان نشت بند گاز (gas seal) و همچنین سیل های روغن کاری (floating ring seal) در شرکت پانیر از آلیاژهای آلومینیم، برنز و فولاد ساخته می شوند.