مجموعه مکمل یاتاقان ها در محفظه یاتاقان با عنوان جداکننده روغن (Oil Deflector) ودر مجموعه توربین و کمپرسور تحت عنوان نشت بند گاز (Gas Seal) و همچنین سیل های روغن کاری (Floating Ring Seal) در شرکت پانیر از آلیاژهای آلومینیم، برنز و فولاد ساخته می شوند.