متریالی که به طور معمول برای یاتاقان های لغزشی به کار برده می شود:

  • بابیت پایه قلع         بابیت پایه سرب      برنز سرب
  • آلیاژ آلومینیوم         رسوب نقره و سرب

با توجه به شرایط کاری مختلف، متریال متفاوت قابل استفاده می ­باشد. انتخاب متریال برای هر کاربردی  بایستی با شرایط سازگاری داشته باشد. جدول زیر مقایسه برخی از خواص مهم آلیاژهای فلزی یاتاقان می باشد.