یاتاقان ها نقش مهمی در تجهیزات دوار ایفا می کنند. با کاهش اصطکاک بین دو بخش متحرک، موجب صرفه جویی در انرژی می شوند. برای کارایی هر چه بیشتر یاتاقان، متریال این قطعات بایستی ویژگی هایی داشته باشد:

استحکام فشار:

فشار های بالا بیشتر از فشار متوسط روی یاتاقان می باشند. بنابراین جهت تحمل این فشار، متریال یاتاقان بایستی استحکام فشاری بالایی داشته باشد.

استحکام خستگی:

  •  در برخی موارد، یاتاقان بارهای نوسانی بالایی را تحمل می کند. برای جلوگیری از عیوب خستگی متریال یاتاقان بایستی استحکام خستگی مناسبی داشته باشد.
  • پیوندپذیری:
  •  توانایی پیوند مستحکم دو متریال با هم در انتخاب مهم می باشد. معمولاً در فولاد این پیوند مستحکم ایجاد می شود. این ویژگی با ایجاد یک یا چند لایه متریال یاتاقان روی فولاد مستحکم ایجاد می شود.
  • مقاومت به خوردگی:
  •  در جاهایی که دمای کار بالا می باشد، دمای بالا منجر به اکسیداسیون روغن روانکار و ایجاد اسیدهای خورنده می شود. این اسیدها باعت خوردگی متریال یاتاقان می گردند. در نتیجه مقاومت به خوردگی یکی از ویژگی های مهم شمرده می شود.
  • سازگاری(Conformability):
  • توانایی اینکه متریال یاتاقان با ژورنال وفق پیدا کند.
  • قابلیت فرونشاندن ذرات (Embeddability):
  • متریال یاتاقان بایستی توانایی فرونشاندن ذرات ریز و گرد و غبارها را بدون صدمه به ژورنال داشته باشد. ذرات معلق و آلودگی ها باعث فشردن فضای کلرنس شوند.
  • هدایت الکتریکی:
  • با توجه به پراکندگی سریع حرارت، متریال یاتاقان بایستی قابلیت هدایت الکتریکی بالایی داشته باشد.

قیمت و دسترسی:

متریال یاتاقان علاوه بر قیمت مناسب بایستی به آسانی در بازار موحود و قابل دسترسی باشد.