دعوت می گردد از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 97 از تاریخ 1 تا 4 آذر ماه 1397 بازدید فرمایید