یاتاقانهای ژورنال و ژورنال تراست بابیتی

این نوع یاتاقانها به علت طراحی ساده تر و امکان نصب آسان در تجهیزات، بخش عمده ای از یاتاقانهای مورد مصرف در تجهیزات دوار را شامل می شوند. جنس پوسته این نوع یاتاقانها اغلب فولادی، برنزی یا چدنی است و از نظر هندسی به اشکال یاتاقان های ژورنال،تراست و ژورنال تراست(ترکیبی) تقسیم بندی می شوند.

 

این نوع یاتاقانها بدلیل داشتن پوسته ضخیم به طور معمول قابل بازسازی هستند و امکان استفاده مجدد از آنها وجود دارد. همچنین به منظور بهبود عملکرد و پایداری این نوع یاتاقانها قطر داخلی آنها به شکل های مختلف از جمله بیضوی و خارج از مرکز نیز ماشینکاری می گردد.