بی شک تلاش در عرصه های مختلف در جهت پیشرفت و آبادانی کشور در شرایط سخت تر همواره ارزشمند و نیازمند نیروی مضاعف می باشد.
ضمن سپاس از کادر درمانی کشور که این روزها در خط مقدم این تلاش قرار دارند و همه صنعت گران و تولید کنندگانی که در جهت رفع نیازهای ضروری می بایست در این روزهای سخت در جبهه تولید فعال باشند شرکت پانیر نیز تلاش می کند در این شرایط سخت سهمی در این مهم داشته باشد.