ماه: سپتامبر 2021

طبقه بندی یاتاقان های لغزشی بر اساس نوع بار اعمالی به شرح زیر می باشد: 1. یاتاقان­ های ژورنال (شعاعی) در یاتاقان های شعاعی، بار به صورت عمودی در مسیر حرکت عناصر محرک وارد می شود. 2. یاتاقان­ های تراست (محوری) یاتاقان­ های محوری نوع خاصی از یاتاقان با عنصر محرک چرخشی هستند. مانند سایر [...]
Read more
برخی از مزایای بیرینگ های لغزشی نسبت به یاتاقان­های غلتشی: 1. طراحی ساده ­ی بیرینگ و هوزینگ 2. با دارا بودن فضای شعاعی کمتر، محدوده کمتری را می گیرند. 3. قیمت کمتری دارند. 4. طراحی شفت ساده می باشد. 5. عملکرد کم صداتری دارند. 6. ظرفیت مناسب برای بارهای ناگهانی دارند. 7. آنها برای عملکرد [...]
Read more
یاتاقان های لغزشی یا مسطح، نوعی از قطعات مکانیکی هستند که با وجود رنج گسترده ای از نام ها به طور کلی به عنوان یاتاقان های مایع سیال (Fluid Film Bearing) شناخته می شوند که هدف آن کاهش اصطکاک بین سطوح دارای چرخش، رفت و برگشت یا سایش مانند شفت و سطوح استاتیک مثل هوزینگ، [...]
Read more
یاتاقان کلمه بیرینگ (یاتاقان) از فعل تحمل کردن مشتق شده است، بیرینگ یک قسمت از ماشین است که اجازه می­دهد یک بخش، بخش دیگر را تحمل (حمایت) نماید. یاتاقان ها با مهندسی دقیق بر روی ماشین­های مختلف یا اجزای ماشین نصب می­شوند تا موجب سهولت و کارایی مناسب در جابجایی نیروهای زیاد در سرعت های [...]
Read more