گردهمایی شرکتهای دانش بنیان در صنعت نفت 1398

گردهمایی شرکت های دانش بنیان با حضور شرکت پانیر در محل پژوهشگاه نفت با بازدید وزیر نفت، جناب آقای زنگنه، وزیر علوم، جناب آقای غلامی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جناب آقای ستاری و بازدید مدیران و کارشناسان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار گردید.