تولید قطعه حساس شرکت نفت و گاز آغاجاری برای اولین بار توسط شرکت پانیر

تولید قطعه حساس شرکت نفت و گاز آغاجاری برای اولین بار توسط شرکت پانیر که با موفقیت بر روی تجهیز نصب و راه اندازی گردید.