شرکت در نمایشگاه صنعت و معدن

شرکت در نمایشگاه صنعت و معدن 02 آذر 1395

  شرکت پارت آریا نیرو پانیر از سال 1385 در صنعت ساخت یاتاقانهای لغزشی فعالیت خود را آغاز نموده است. لغزشی فعالیت خود را آغاز نموده است. لغزشی فعالیت خود را آغاز نموده است. ...

ادامه خبر

بروزرسانی بخش اخبار

بروزرسانی بخش اخبار 07 اردیبهشت 1395

  شرکت پارت آریا نیرو پانیر از سال 1385 در صنعت ساخت یاتاقانهای لغزشی فعالیت خود را آغاز نموده است. این نوع یاتاقانها جدیدترین نوع یاتاقانهای ژورنال می باشند که به منظور کاهش هرچه بیشتر ارتعاش سیستم دوار طراحی و تولید گردیده اند. این نوع یاتاقانها جدیدترین نوع یاتاقانهای ژورنال می باشند که به منظور کاهش هرچه بیشتر ارتعاش سیستم دوار طراحی و تولید گردیده اند. ...

ادامه خبر