بروزرسانی بخش اخبار

بروزرسانی بخش اخبار

 

شرکت پارت آریا نیرو پانیر از سال 1385 در صنعت ساخت یاتاقانهای لغزشی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این نوع یاتاقانها جدیدترین نوع یاتاقانهای ژورنال می باشند که به منظور کاهش هرچه بیشتر ارتعاش سیستم دوار طراحی و تولید گردیده اند.

این نوع یاتاقانها جدیدترین نوع یاتاقانهای ژورنال می باشند که به منظور کاهش هرچه بیشتر ارتعاش سیستم دوار طراحی و تولید گردیده اند.