بوش و یاتاقانهای خاص

بوش و یاتاقانهای خاص
     
بوش و یاتاقانهای خاص بوش و یاتاقانهای خاص بوش و یاتاقانهای خاص

یاتاقان بوش

ها عمدتا از نوع

یاتاقان های مونو متال

یا

یاتاقان های تری متال

می باشند و در تجهیزات خاص که عموماً پمپها و کمپرسورهای رفت و برگشتی هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

 

یاتاقان های کفشکی

(cross head shoe) جزء

یاتاقان های خاص

و از تولیدات شرکت پانیر می باشند.