برچسب: بابیت

آلیاژی که به عنوان پوشش سطح یاتاقان استفاده می‌شود. ترکیب آلیاژ بابیت به یکی از دو صورت بابیت پایه قلع و بابیت پایه سرب می باشد. ترکیب آلیاژ بابیت پایه سرب: Pb-74%, Sn-10%, Sb-15%, Others-1% ترکیب آلیاژ بابیت پایه قلع: Sn-86%, Sb-7%, Cu-6%, Pb-1%, مزایای بابیت: 1- خاصیت پیوند پذیری بالا، سازگاری و قابلیت فرونشاندن ذرات [...]
Read more
متریالی که به طور معمول برای یاتاقان های لغزشی به کار برده می شود: بابیت پایه قلع         بابیت پایه سرب      برنز سرب آلیاژ آلومینیوم         رسوب نقره و سرب با توجه به شرایط کاری مختلف، متریال متفاوت قابل استفاده می ­باشد. انتخاب متریال برای هر کاربردی  بایستی با [...]
Read more