برچسب: طراحی یاتاقان

واحد طراحی مهندسی شرکت پانیر با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم افزار های مهندسی و ابزارهای متناسب با یاتاقان و سیل های تولیدی طی فرایند مهندسی معکوس نقشه قطعات و طراحی فرایند ساخت محصول را انجام می دهد. در این فرایند بر اساس نمونه، نقشه های موجود و دانش  تحلیل عملکرد قطعات پروسه [...]
Read more