برچسب: یاتاقان تراست

با تجربه و تخصص مجموعه دانش بنیان پانیر و اعتماد صورت پذیرفته شرکت محترم نفت فلات قاره ایران برای اولین بار در ایران سری کامل یاتاقان های زیمنیس SGT500  سکوی نفتی سروش ساخت و بازسازی گردید. تصاویر یاتاقان های ساخت و بازسازی شده کنترل یاتاقان ها در حضور نماینده مشتری تصاویر یاتاقان های آسیب دیده [...]
Read more
واحد طراحی مهندسی شرکت پانیر با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم افزار های مهندسی و ابزارهای متناسب با یاتاقان و سیل های تولیدی طی فرایند مهندسی معکوس نقشه قطعات و طراحی فرایند ساخت محصول را انجام می دهد. در این فرایند بر اساس نمونه، نقشه های موجود و دانش  تحلیل عملکرد قطعات پروسه [...]
Read more