برچسب: یاتاقان لغزشی، یاتاقان بابیتی، یاتاقان ژورنال، یاتاقان تراست، بیرینگ

برخی از مزایای بیرینگ های لغزشی نسبت به یاتاقان­های غلتشی: 1. طراحی ساده ­ی بیرینگ و هوزینگ 2. با دارا بودن فضای شعاعی کمتر، محدوده کمتری را می گیرند. 3. قیمت کمتری دارند. 4. طراحی شفت ساده می باشد. 5. عملکرد کم صداتری دارند. 6. ظرفیت مناسب برای بارهای ناگهانی دارند. 7. آنها برای عملکرد [...]
Read more