واحد بازرگانی و فروش شرکت پانیر به عنوان نماینده مشتری از حقوق آنها پشتیبانی خواهد کرد. بر اساس درخواست های واصل شده مراحل زیر پیگیری و  صورت خواهد پذیرفت :

.

– دریافت و بررسی درخواست مشتریان (مناقصات، استعلام ها و …)

– بررسی فنی و امکان سنجی ساخت درخواست های موجود و ارائه پیشنهاد فنی و مالی

– ایفای نقش نماینده مشتری در سازمان

گروه زیر مجموعه گاز:
 • مجتمع گاز پارس جنوبی
 • مجموعه پالایشگاه های مجتمع گازپارس جنوبی
 • انتقال گاز ایران
 • مناطق عملیاتی انتقال گاز ایران
گروه زیر مجموعه فولاد :
 • فولاد مبارکه
 • فولاد خوزستان
 • ذوب آهن
 • فولاد گیلان
گروه زیر مجموعه وزارت نیرو :
 • نیروگاه تبریز
 • نیروگاه منتظر قائم
 • نیروگاه شریعتی
 • نیروگاه شهید رجایی
گروه زیر مجموعه شرکت نفت :
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
 • شرکت پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران
 • شرکت پالایش نفت تهران
 • شرکت پالایش نفت شازند اراک
 • شرکت پالایش نفت بندر عباس
 • شرکت پالایش نفت شیراز
 • شرکت پالایش نفت اصفهان
گروه زیر مجموعه شرکت پتروشیمی :
 • پتروشیمی رازی
 • پتروشیمی شازند
 • پتروشیمی خراسان
 • پتروشیمی فن آوران
 • پتروشیمی آبادان
 • پتروشیمی آریاساسول
 • پتروشیمی جم
 • پتروشیمی اروند
 • پتروشیمی بوعلی سینا
 • پتروشیمی شهید تندگویان
 • پتروشیمی مروارید
 • پتروشمی مرجان
 • پتروشیمی خوزستان
 • پتروشیمی پردیس
 • پتروشیمی مبین
 • پتروشیمی بسپاران
وندورلیست:
 • NISOC
 • عضو وندور لیست وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه
 • عضو وندور لیست مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای زیرمجموعه
 • عضو وندور لیست شرکت پتروشیمی و شرکتهای زیر مجموعه
 • عضو وندور لیست صنایع ریلی
 • عضو وندور لیست وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه توانیر
 • عضو انجمن استصنا (سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)