ساخت و تحویل یاتاقان لغزشی بابیتی مربوط به موتور آسیاب ( الکتروموتور  سنکرون 3 فاز با توان 3506 کیلووات) مربوط به شرکت محترم ملی صنایع مس ایران