لایه های یاتاقان لغزشی:

یاتاقان های لغزشی را براساس لایه های ساختاری می توان به تک لایه (مونو متال)، دولایه (بای متال)،  سه لایه (تری متال) و چندلایه تقسیم بندی نمود. عموماً یاتاقان ها به صورت دولایه (بای متال) و یا سه لایه (تری متال) می باشند.

ساختار لایه های یاتاقان لغزشی شامل موارد زیر می باشد:

پوسته فولادی: محل اتکای یاتاقان که باعث استحکام و تحمل فشار در شرایط افزایش دما و بارهای متناوب می باشد.

لایه میانی (آستر): لایه مابین پوسته فولادی و پوشش سطحی یاتاقان می باشد.

سد نفوذی نیکل: لایه مابین لایه میانی و پوشش سطحی که مانع از نفوذ قلع از پوشش به مواد لایه میانی (مس) در یاتاقان های تری متال می شود.

لایه پیوندی(Bonding Layer): لایه ای که باعث ایجاد چسبدگی پوسته فولادی و آلیاژ آلومینیوم قلع در یاتاقان های آلومینیومی می باشد.

متریال یاتاقان بدون آبکاری: مربوط به یاتاقان های مونو متال، بای متال می باشد  که هیچ پوششی روی سطح یاتاقان داده نمی شود.

لایه قلع (:(Tin Flash لایه نازکی با ضخامت حداکثر 1 میکرومتر از قلع روی تمام سطح یاتاقان را پوشش می دهد.