برخی از مزایای بیرینگ های لغزشی نسبت به یاتاقان­های غلتشی:

1. طراحی ساده ­ی بیرینگ و هوزینگ

2. با دارا بودن فضای شعاعی کمتر، محدوده کمتری را می گیرند.

3. قیمت کمتری دارند.

4. طراحی شفت ساده می باشد.

5. عملکرد کم صداتری دارند.

6. ظرفیت مناسب برای بارهای ناگهانی دارند.

7. آنها برای عملکرد دورهای بالا و متوسط مناسب ترین گزینه هستند.

.

برخی از معایب آنها عبارتند از:

1. ضایعات ناشی از اصطکاک بیشتر است.

2. نیاز به توجه دقیق در روغن­کاری ضروری می­باشد.

3. به طور معمول تنها برای تحمل بارهای شعاعی و محوری طراحی شده­ اند.