شرکت پانیر با حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی و صنایع و تجهیزات وابسته سال 1398 تهران، با افتخار پذیرای مدیران و کارشناسان محترم فعال در این صنعت واقع در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 7 غرفه 16 می باشد.