یاتاقان های لغزشی یا مسطح، نوعی از قطعات مکانیکی هستند که با وجود رنج گسترده ای از نام ها به طور کلی به عنوان یاتاقان های مایع سیال (Fluid Film Bearing) شناخته می شوند که هدف آن کاهش اصطکاک بین سطوح دارای چرخش، رفت و برگشت یا سایش مانند شفت و سطوح استاتیک مثل هوزینگ، می­باشد.

فیلم سیال معمولا از جنس روغن است؛ هر چند گاهی در شرایط ویژه از آب نیز استفاده می شود و یاتاقان های بدون روغن  (Dry Running) خاصیت لغزشی خود را با مواد PTFE  و یا سایر مواد با خاصیت اصطکاکی کم بدست می آورند. وجه تمایز یاتاقان های لغزشی با بالبرینگ ها و رولبرینگ ها در استفاده از این عناصر لغزشی می­باشد هرچند هدف در هر دو مورد یکسان است.

این قطعات مکانیکی با نام های مختلفی شناخته می شوند، از جمله یاتاقان های اسلیو، بوش­ها، یاتاقان های ژورنال، یاتاقان های لغزشی، یاتاقان های اصطکاکی و… ضمن اینکه این قطعات سال ها پیش از توسعه بالیرینگ ها و رولبرینگ ها مورد استفاده قرار می­گرفتند.