ماه: می 2019

همچون سال های گذشته یکی از بزرگترین رویدادهای نفتی با حضور حداکثری شرکت های دولتی و خصوصی برگزار گردید و شرکت پانیر افتخار حضور در این رویداد مهم را همچون سالیان گذشته به ویترین افتخارات خود اضافه نمود. حضور مدیران و کارشناسان صنایع مختلف در این رویداد و حضور در غرفه این شرکت موجبات مباهات [...]
Read more