ماه: آوریل 2020

بی شک تلاش در عرصه های مختلف در جهت پیشرفت و آبادانی کشور در شرایط سخت تر همواره ارزشمند و نیازمند نیروی مضاعف می باشد. ضمن سپاس از کادر درمانی کشور که این روزها در خط مقدم این تلاش قرار دارند و همه صنعت گران و تولید کنندگانی که در جهت رفع نیازهای ضروری می [...]
Read more