هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی با حضور وزیر محترم صنعت، وزیر محترم راه و شهرسازی، مدیرعامل محترم راه آهن (جناب آقای مهندس رسولی) و همچنین مدیران و کارشناسان مختلف راه آهن جمهوری اسلامی ایران و با حضور حداکثری شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل ریلی برگزار گردید.