دسته: دپارتمان های پانیر

واحد بازرگانی و فروش شرکت پانیر به عنوان نماینده مشتری از حقوق آنها پشتیبانی خواهد کرد. بر اساس درخواست های واصل شده مراحل زیر پیگیری و  صورت خواهد پذیرفت : . - دریافت و بررسی درخواست مشتریان (مناقصات، استعلام ها و ...) - بررسی فنی و امکان سنجی ساخت درخواست های موجود و ارائه پیشنهاد [...]
Read more
کنترل کیفیت محصولات پانیر با انجام کنترل بر روی مواد اولیه از لحاظ جنس و ابعاد، آغاز و با نظارت بر پروسه تولید و نهایتاً کنترل محصولات نهایی و ارائه گزارش محصول پایان می پذیرد. این امر با استفاده از روش های کنترلی به روز شده مرحله ای، متناوب و کنترل آماری فرآیند انجام می [...]
Read more
یکی از اهداف این شرکت توسعه دانش فنی صنعت یاتاقان در کشور می باشد که دراین راستا اقدام به تشکیل واحد تحقیق و توسعه در دو بخش مکانیک و مواد نموده است اهم فعالیت های در حال انجام در این واحد تدوین استانداردهای مطرح و مورد نیاز و نیز شبیه سازی عملکرد یاتاقان در شرایط [...]
Read more
تمامی مواد مصرفی پیش از تولید، در واحد آزمایشگاه بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی طبقه بندی می شوند و درصورت مطابقت با درخواست مشتری تایید میگردند. همچنین قطعات تولیدی از لحاظ ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی کنترل و با استاندارد های موجود مطابقت داده می شوند. . . برای مشاهده تصاویر روی آن [...]
Read more