برچسب: بابیت پایه سرب

آلیاژی که به عنوان پوشش سطح یاتاقان استفاده می‌شود. ترکیب آلیاژ بابیت به یکی از دو صورت بابیت پایه قلع و بابیت پایه سرب می باشد. ترکیب آلیاژ بابیت پایه سرب: Pb-74%, Sn-10%, Sb-15%, Others-1% ترکیب آلیاژ بابیت پایه قلع: Sn-86%, Sb-7%, Cu-6%, Pb-1%, مزایای بابیت: 1- خاصیت پیوند پذیری بالا، سازگاری و قابلیت فرونشاندن ذرات [...]
Read more