برچسب: بیرینگ، یاتاقان لغزشی، انواع یاتاقان ها، ژورنال بیرینگ، تراست بیرینگ، یاتاقان شعاعی، یاتاقان محوری

یاتاقان کلمه بیرینگ (یاتاقان) از فعل تحمل کردن مشتق شده است، بیرینگ یک قسمت از ماشین است که اجازه می­دهد یک بخش، بخش دیگر را تحمل (حمایت) نماید. یاتاقان ها با مهندسی دقیق بر روی ماشین­های مختلف یا اجزای ماشین نصب می­شوند تا موجب سهولت و کارایی مناسب در جابجایی نیروهای زیاد در سرعت های [...]
Read more