برچسب: سازنده یاتاقان

یاتاقان متحرک
ساخت و تحویل یاتاقان های تری متال ثابت و متحرک  (یاتاقان ژورنال و تراست)  کمپرسور گازی رفت و برگشتی بورسیگ مربوط به شرکت محترم ملی مناطق نفت خیز جنوب.
Read more
واحد طراحی مهندسی شرکت پانیر با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم افزار های مهندسی و ابزارهای متناسب با یاتاقان و سیل های تولیدی طی فرایند مهندسی معکوس نقشه قطعات و طراحی فرایند ساخت محصول را انجام می دهد. در این فرایند بر اساس نمونه، نقشه های موجود و دانش  تحلیل عملکرد قطعات پروسه [...]
Read more