برچسب: ژورنال بیرینگ، تراست بیرینگ، ژورنال تراست بیرینگ

طبقه بندی یاتاقان های لغزشی بر اساس نوع بار اعمالی به شرح زیر می باشد: 1. یاتاقان­ های ژورنال (شعاعی) در یاتاقان های شعاعی، بار به صورت عمودی در مسیر حرکت عناصر محرک وارد می شود. 2. یاتاقان­ های تراست (محوری) یاتاقان­ های محوری نوع خاصی از یاتاقان با عنصر محرک چرخشی هستند. مانند سایر [...]
Read more