این نوع یاتاقان ها جدیدترین نوع یاتاقان های ژورنال می باشند که به منظور کاهش هرچه بیشتر ارتعاش سیستم دوار طراحی و تولید گردیده اند.
در این تیپ از یاتاقان ها از روغن به عنوان بالشتک فنری برای جذب ارتعاش سیستم استفاده می گردد که سبب کاهش پیک دامنه نوسان تجهیز می گردد و سیستم را در دورهای بالاتر کنترل کرده و متعادل می سازد.
شرکت پانیر بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام داده بر روی سیستم عملکردی این قطعات، یاتاقان جاذب ارتعاش(Damper Bearing) را به عنوان جدیدترین محصول خود در گروه تولیداتش قرار داده است.
ضریب دمپینگ یاتاقان های تیلتینگ پداز یاتاقان ها با پروفیل ثابت کمتر است. بنابراین دمپینگ کافی برای جلوگیری از ناپایداری سیستم را ندارند.
.

مزایای استفاده از یاتاقان های جاذب ارتعاش:

.

  • هر دو نوع ارتعاشات Synchronous و Sub Synchronous را کنترل می نماید.
  • اولین دامنه بحرانی را به شدت کاهش می دهد
  • کارکرد روان در هنگام عبور از سرعت های بحرانی
  • قابلیت نگهداری شفت در مرکز
  • کاهش نیروی انتقالی از بیرینگ به فنداسیون
  • حفاظت از ماشین در هنگام ایجاد ناگهانی نیرو ناشی از نامیزانی (unbalance)